AMBULANCE KLINICKÉ LOGOPEDIE
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
A DIAGNOSTIKA

PhDr. Mgr. Lenka Vacková
PhDr. Ladislav Vacek

PSYCHOLOGICKÁ PÉČE

Odborná psychologická a psychoterapeutická pomoc a péče v krizových, problémových a jiných životních situacích, individuální, párová a rodinná konzultace a psychoterapie:

 • pomoc při zvládání osobních problémů (individuální terapie)
 • pomoc při řešení partnerských problémů a krizí (manželská, párová terapie, problémy v navazování partnerských vztahů, rodinná terapie)
 • řešení problémů v před/porozvodové situaci 
 • podpůrná psychoterapie při zvládání a prevenci somatických onemocnění 
 • problémy v mezilidské komunikaci
 • depresivní a neurotické stavy
 • psychosomatická onemocnění
 • výchovné problémy
 • traumatické zážitky
 • různé formy zneužití v životě, psychické týrání, sexuální zneužívání
 • zdravý životní styl a jeho poruchy (kouření, obezita, anorexie)
 • osobní růst
 • poradenství pro volbu vhodné školy
 • poradenství pro volbu povolání

Nabídka psychodiagnostických služeb pro firmy:

 • psychologická diagnostika uchazečů o zaměstnání
 • psychologická diagnostika stávajících zaměstnanců
 • vypracování psychodiagnostického reportu uchazečů resp. zaměstnanců

 

Péče je hrazena přímou platbou. Nemáme proto povinnost vést evidenci klientů. Vaše osobní údaje nevyžadujeme, pokud si je nepřejete sdělit.