AMBULANCE KLINICKÉ LOGOPEDIE
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
A DIAGNOSTIKA

PhDr. Mgr. Lenka Vacková
PhDr. Ladislav Vacek

PSYCHOLOGICKÁ PÉČE

Odborná psychologická a psychoterapeutická pomoc a péče v krizových, problémových a jiných životních situacích, individuální, párová a rodinná konzultace a psychoterapie:

 • pomoc při zvládání osobních problémů (individuální terapie)
 • pomoc při řešení partnerských problémů a krizí (manželská, párová terapie, problémy v navazování partnerských vztahů, rodinná terapie)
 • řešení problémů v před/porozvodové situaci 
 • podpůrná psychoterapie při zvládání a prevenci somatických onemocnění 
 • problémy v mezilidské komunikaci
 • depresivní a neurotické stavy
 • psychosomatická onemocnění
 • výchovné problémy
 • traumatické zážitky
 • různé formy zneužití v životě, psychické týrání, sexuální zneužívání
 • zdravý životní styl a jeho poruchy (kouření, obezita, anorexie)
 • osobní růst
 • poradenství pro volbu vhodné školy
 • poradenství pro volbu povolání

Nabídka psychodiagnostických služeb pro firmy:

 • psychologická diagnostika uchazečů o zaměstnání
 • psychologická diagnostika stávajících zaměstnanců
 • vypracování psychodiagnostického reportu uchazečů resp. zaměstnanců

Péče je hrazena přímou platbou. Nemáme proto povinnost vést evidenci klientů. Vaše osobní údaje nevyžadujeme, pokud si je nepřejete sdělit.

Na péči poskytovanou PhDr. Mgr. Lenkou Vackovou zdravotní pojišťovny přispívají v rámci programu prevence v oblasti duševního zdraví (viz stránky příslušné ZP).