AMBULANCE KLINICKÉ LOGOPEDIE
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
A DIAGNOSTIKA

PhDr. Mgr. Lenka Vacková
PhDr. Ladislav Vacek

Můžete nás kontaktovat i pomocí tohoto formuláře:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.