AMBULANCE KLINICKÉ LOGOPEDIE
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
A DIAGNOSTIKA

PhDr. Mgr. Lenka Vacková
PhDr. Ladislav Vacek

Logopedická péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění u klientů těchto zdravotních pojišťoven:

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 111

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 207

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 211

Revírní bratrská pokladna 213