AMBULANCE KLINICKÉ LOGOPEDIE
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
A DIAGNOSTIKA

PhDr. Mgr. Lenka Vacková
PhDr. Ladislav Vacek

Naše zařízení poskytuje komplexní logopedickou a psychologickou péči pro děti a dospělé.

PhDr. Ladislav Vacek

poradenský psycholog

absolvent výcviku
v Gestalt psychoterapii

 

PhDr. Mgr. Lenka Vacková

klinický logoped a psycholog

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 

Zdravotní péče není přerušená. Je poskytována v podmínkách zvýšených hygienických opatření.

14.10.2020