AMBULANCE KLINICKÉ LOGOPEDIE
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
A DIAGNOSTIKA

PhDr. Mgr. Lenka Vacková
PhDr. Ladislav Vacek

Naše zařízení poskytuje komplexní logopedickou a psychologickou péči pro děti a dospělé.

PhDr. Ladislav Vacek

poradenský psycholog

absolvent výcviku
v Gestalt psychoterapii

                                                                                                                                                                                                                                       Naše akce:

PhDr. Mgr. Lenka Vacková

klinický logoped a psycholog

 

 

NOVĚ:

Přijímáme přihlášky na přednáškový cyklus "Radosti a strasti partnerského a rodinného života I", který bude začínat na podzim r.2019.