AMBULANCE KLINICKÉ LOGOPEDIE
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
A DIAGNOSTIKA

PhDr. Mgr. Lenka Vacková
PhDr. Ladislav Vacek

Naše zařízení poskytuje komplexní logopedickou a psychologickou péči pro děti a dospělé.

PhDr. Ladislav Vacek

poradenský psycholog

absolvent výcviku
v Gestalt psychoterapii

PhDr. Mgr. Lenka Vacková

klinický logoped, psycholog a psychoterapeut

absolvent výcviku v KBT (Kognitivně behaviorální terapie)