AMBULANCE KLINICKÉ LOGOPEDIE
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
A DIAGNOSTIKA

PhDr. Mgr. Lenka Vacková
PhDr. Ladislav Vacek

Naše adresa:

Wellnerova 1322/3C

779 00 Olomouc

Přístup do našeho zařízení je plně bezbariérový.