AMBULANCE KLINICKÉ LOGOPEDIE
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
A DIAGNOSTIKA

PhDr. Mgr. Lenka Vacková
PhDr. Ladislav Vacek

Ceník psychologických služeb

Individuální sezení  (1h)  ....................................………...….....600 Kč

Individuální sezení  (1,5 h)    ....................................……….....800 Kč

Individuální sezení  (2h)  ..........................................…….....1000 Kč

Párová terapie vedená 1 terapeutem (1h) ...............………..…....800 Kč

Párová terapie vedená 2 terapeuty (1h) ..................……………..1000 Kč

Rodinná terapie vedená 1 terapeutem (1h) ………………………........900 Kč

Individuální sezení PhDr. Vacková  (1h)  ...............………………....750 Kč

Individuální sezení PhDr. Vacková (2h)    .....................…...…..1400 Kč

 

Ceník logopedických služeb

Naše zařízení nemá uzavřený smluvní vztah s  VOZP ČR. V tomto případě je péče hrazená přímou platbou.

Logopedické sezení+psychol. diagn. a poradenství  (45 min)  .......... 650 Kč

Logopedické sezení+psychol. diagn. a poradenství    (1h) ............….. 750 Kč

Přímá platba:

logopedické vyšetření na vlastní žádost (např. ke studiu na VŠ),

- vypracování zprávy na žádost pacienta či zákonného zástupce pacienta nesledující terapeutický cíl

- logopedická péče u klientů VOZP ČR, se kterou nemá naše zařízení uzavřený smluvní vztah