AMBULANCE KLINICKÉ LOGOPEDIE
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
A DIAGNOSTIKA

PhDr. Mgr. Lenka Vacková
PhDr. Ladislav Vacek

Ceník psychologických služeb

Individuální sezení  (1h)  ....................................………...….......900 Kč

Individuální sezení  (1,5 h)    ....................................……….....1200 Kč

Individuální sezení  (2h)  ..........................................…….......1500 Kč

Párová terapie vedená 1 terapeutem (1h) ...............………..…....1100 Kč

Párová terapie vedená 2 terapeuty (1h) ..................……………...2000 Kč

Rodinná terapie vedená 1 terapeutem (1h) ………………………........1200 Kč

Úvodní vyšetření PhDr. Vacková (do 1,5h) ...................…...…...2000 Kč

Následná sezení PhDr. Vacková  (50min.)    ...........………………...1300 Kč

Ceník logopedických služeb

Naše zařízení nemá uzavřený smluvní vztah s  VOZP ČR. V tomto případě je péče hrazená přímou platbou.

Úvodní logopedicko-psychologické vyšetření  (do 1,5h)  ........... 2000 Kč

Následné logopedicko-psychologické sezení (50min.)  .............. 1300 Kč

 

Přímá platba:

logopedické vyšetření na vlastní žádost (např. ke studiu na VŠ),

- vypracování zprávy na žádost pacienta či zákonného zástupce pacienta nesledující terapeutický cíl

- logopedická péče u klientů VOZP ČR, se kterou nemá naše zařízení uzavřený smluvní vztah