AMBULANCE KLINICKÉ LOGOPEDIE
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
A DIAGNOSTIKA

PhDr. Mgr. Lenka Vacková 
PhDr. Ladislav Vacek

LOGOPEDICKÁ PÉČE kombinovaná 
s psychologickou diagnostikou a terapií

 

PhDr. Mgr. Lenka Vacková se specializuje na problematiku neurovývojových poruch, zejména pak na poruchu autistického spektra, vývojové jazykové poruchy a ADHD.

Díky svému vzdělání propojujeme logopedicko-psychologické zaměření s akcentací na behaviorální a kognitivně behaviorální přístup.